SAL8133, Act: R°50.2 (81 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°50.2  
Act
Date: 1462-09-01

Transcription

2019-10-03 by myriam bols
It(em) de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] en(de) joes huer sone hebbe(n) den vors(creven)/
lodewijke ge(con)senteert en(de) ov(er)gegeve(n) oft de vors(creven) lodewijc/
bewisenisse bijden vors(creven) lod(ewijke) en(de) op sijn goede gesciedde ende/
hem nae d(er) bewisenisse(n) crige van die(n) goeden geliefde te v(er)/
coepen dat hij dat doen sal moge(n) talle(n) tijde(n) als hem dat/
gelieve(n) sall en(de) d(air) af sulle(n) sij gehouden sijn quitan(cie) en(de) v(er)tidenisse/
te doene behoudelic dat hij wed(er)o(m)me inde stat van dien/
wed(er)o(m)me alsoe vele andre goede gehoude(n) sijn sall te settene/
ende nae recht te v(er)oblige(re)ne en(de) al sond(er) cost d(er) joffr(ouwe) en(de) huers/
soens cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus