SAL8133, Act: R°58.5 (92 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°58.5  
Act
Date: 1462-09-10

Transcription

2019-10-07 by myriam bols
It(em) ghijsbrecht piggen goutsmet in pr(esen)c(ia) sburg(er)meest(er)s scep(enen)/
en(de) raide der stad van loven(e) gestaen heeft ghekent en(de) gelijt dat hij/
gehave(n) en(de) ontfange(n) heeft van jannese vand(er) eyken zone wijle(n) [vacat]/
xx croene(n) te xxiiii st(uvers) de crone gerekent inde welke de selve jannes/
tot hemw(er)t ghehoude(n) was uut ocsuyne van dien dat claes van/
stakenborch aen den voirs(creven) ghijsbrechte om dambacht vande(n) goutsmede(n)/
te lere(n) bestaet was In welke xx croene(n) de selve jannes aen den selve(n)/
ghijsbrechte gehoude(n) was met zeke(re) gelufte(n) die hij he(m) d(air) af voir den/
voirs(creven) raide gedaen hadde tot zeke(re)n daghe(n) nu ov(er)lede(n) sijnde te bet(alen) Scilden(de)/
he(m) d(air) af volcomelijken quijte P(ro)mitt(ens) nullat(enu)s alloqui act(um) sept(embris) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus