SAL8133, Act: R°61.2 (100 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°61.2  
Act
Date: 1462-09-14

Transcription

2019-10-09 by myriam bols
It(em) meest(er) jan calab(er) secret(aris) (et)c(etera) heeft gekint en(de) ghelijt dat/
hij als van dien tweehond(er)t en(de) lxxx rinssche gul(den) die jan van/
soelen schuldich was ende die barthelmeeus madea in hande(n) hadde/
uut hande(n) vande(n) selve(n) barth(elmeeuse) ontfanghen heeft hond(er)t en(de) xxxiii/
rijd(ers) der mu(n)ten (et)c(etera) te weten(e) xxv st(uvers) voir elke(n) rijd(er) gerekent/
alse voir tvoldoen van eene(n) scep(enen) brieve van loeven(e) spreken(de) van/
vii rijd(er)s erfflijke(n) rijnte(n) mette(n) rente(n) van eene(n) jaire dair inne/
barthelmeeus alpheer aen den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne mette(n) voirsc(reven)/
scepen(en) brieve verbonde(n) en(de) verobligeert was Schilden(de) d(air) o(m)me/
den voirs(creven) barth(elmeeuse) alpheer en(de) sine(n) medeplichte(re)n d(air) af volcomen(e)/
quijte gheloven(de) dair af he(m) nu(m)mermeer aen te spreken(e) (et)c(etera)/
cor(am) ouderogge cok(eroul) sept(embris) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus