SAL8133, Act: R°73.4-V°73.1 (122 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°73.4-V°73.1  
Act
Date: 1462-09-30

Transcription

2019-10-15 by myriam bols
It(em) willem ymbrecht zone jans wijlen ymbrechts ende henrick/
de plecke(re) als wettich man en(de) momboir katline(n) ymbrechts sijns/
wijfs van weghen hen selfs en(de) van weghen jans van diependale/
en(de) marie(n) ymbrechts sijns wijfs zust(er) des voirs(creven) willems en(de) ka(tli)[ne(n)]/
de welke sij in desen op hen ghenome(n) hebbe(n) en(de) ghelooft te v(er)vane/
in p(rese)nc(ia) der scepen(en) van loeven(e) ghestaen hebben ghekint ende ghelijt
//
dat sij wale ende wettelick vercocht hebben janne claes lissien/
en(de) gheerde de(n) becke(re) alle alsulke haeflijke goede ende vliegent/
erve als den selve(n) p(er)soene(n) bleve(n) ende verstorve(n) sijn uut doede/
lijsbette(n) wijlen ymbrecht zust(er) des voirs(creven) ymbrechts willems ka(tli)[ne(n)]/
en(de) marie(n) ende moye jans en(de) gheerts bynne(n) loven(e) en(de) bynne(n) der/
vrijheit der selv(er) ghelege(n) Ende voort alle alsulke(n) schoude(n) alsme(n)/
der selv(er) lijsbette(n) oic bynne(n) loven(e) en(de) bynne(n) der vrijheit der selv(er)/
schuldich bleve(n) es aen wat p(er)soene(n) dat dat sijn mach vore/
eene(n) zeke(re)n prijs van ghelde dair af de voirs(creven) p(er)soene(n) hen vande(n)/
voirs(creven) janne en(de) gheerde bekent hebbe(n) ghenoech sgheschiet sijnde/
Geloven(de) den selve(n) janne en(de) gheerde d(air) af ne(m)mermeer aen te/
spreken(e) te moeyen(e) noch te vexe(re)ne bij hen selve(n) noch bij yemande/
and(er)s in e(n)nige(n) rechte gheestick noch weerlick in e(n)nig(er) manie(re)n/
Ende hebben voort ghelooft den selve(n) janne en(de) gheerde hant/
en(de) mont te leene(n) inden rechte en(de) d(air) buyte(n) tallen tijde(n) en(de) stonde(n)/
als sij van hen oft e(n)nige(n) van hen d(air) toe vermaent en(de) versocht/
zulle(n) wordden o(m)me de voirs(creven) schout met rechte aen alle schulde(re)n/
en(de) p(er)soene(n) t(er) plaetse(n) dair dat sal behoe(re)n te volgen(e) totte(n) eynde/
uute vanden rechte ten coste gheerts en(de) jans voirs(creven) in ghevalle/
oft de selve(n) schulde(re)n hen h(ier) inne weygherni(n)ghe oft stoot pijnde(n)/
te maken(e) cor(am) roelofs ouderogghe sept(embris) ulti(m)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus