SAL8133, Act: R°86.1 (144 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°86.1  
Act
Date: 1462-10-16

Transcription

2019-11-11 by myriam bols
It(em) jan va(n) raetshove(n) va(n) wesere en(de) reyne(r) va(n) raetshove(n) sijn/
sone pri(us) em(an)c(ipatus) hebben geloeft indi(vi)sim ja(n)ne va(n) raetshoven/
va(n) bierbeke tot ewige(n) dage(n) scadeloes te houde(n) en(de) tontheffe(n)/
va(n) die(n) iiii rijd(er)s lijfpens(ien) als ic staen(de) te(n) live h(er) henrix/
wile(n) va(n) lare priest(er)s en(de) te(n) live h(er) jans otten p(rie)sters/
met alle(n) coste(n) en(de) laste(n) d(air) op geloepe(n) In welke lijfpens(ien) de/
vors(creven) ja(n) va(n) raetshove(n) va(n) wes(er)e bierbeke als borge d(e)s vors(creven)/
jans va(n) raetshove(n) va(n) wes(er)e met scep(enen) br(ieve) va(n) lov(ene) d(air) op/
gemaect v(er)obligeert en(de) v(er)bonde(n) steet en(de) de selve lijfp(ensien)/
tussce(n) dit en(de) paessche(n) naestc(omende) te losse(n) en(de) aftequite(n) Et t(antu)m/
Renu(n)cie(re)nde te dese(n) de vors(creven) vad(er) en(de) zone alle behulp va(n)/
rechte geestelic en(de) weerlic en(de) voert alle ande(re) p(ri)vilegie(n) en(de)/
vriheid(en) va(n) stede(n) en(de) dorpe(n) die hen in des(er) te stade(n) soude moge(n)/
come(n) en(de) de(n) vors(creven) ja(n)ne va(n) bierbeke raetshove(n) va(n) bierbeke/
tontstade(n) d(er) welk(er) sij in dese(n) geloeft hebbe(n) niet te gebruyke(n)/
op eene(n) band(uyn) va(n) v gul(den) rijd(er)s onse(n) gened(igen) hee(re) te bet(alen)/
p(rim)[us] cor(am) cok(eroul) ouder(ogghe) oct(obris) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus