SAL8133, Act: R°91.1 (153 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°91.1  
Act
Date: 1459-02-28

Transcription

2019-11-08 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat jan van zandberghen zone wijlen jans henrick/
leemans die getrouwet hadde wilen mairgrieten van zandberge(n) des voirs(creven)/
jans zuster met pete(re)n leema(n)s sinen zone henrick camerma(n)s met consente/
mairgriete(n) leemans sijns wijfs ende met machtelden leema(n)s met hare(n) geleverde(n)/
momboir kinde(re) des voirs(creven) henrix leema(n)s ende mairgriete(n) van zandberge(n) henrick/
quaethofz met consente katlijne(n) van zandberge(n) zijns wijfs symon geldens/
die getrouwet hadde wijlen lijsbetthe(n) van zandberge(n) ende met hem katelijne/
ende jeha(n)ne geldens zijn dochte(re)n met hare(n) gelev(er)den momboire(n) henrick thijs/
met consente marien van zandberge(n) zijns wijfs en(de) goessen tanouts sone/
wijlen gheerds met consente machtelden van zandberge(n) zijns wijfs kinde(re)/
wilen jans van zandberge(n) ende katlijne(n) van hogevelde zijns wijfs Ghestaen/
voe(r) scepen(en) van aerschot kennen en(de) lijden dat zij ghedaen hebben een/
sceydinghe en(de) een deylinghe vanden goeden hen bleve(n) ende verstorven/
na doode vaders ende moeders voirs(creven) also dat janne van zandberge(n) voirs(creven)/
tsijnre deylinge(n) gevallen sijn de goede hier na bescreve(n) Te wetene inden/
yersten een stucke boschs dat jans vander to(m)men was gelege(n) ten heetvelde/
tusschen henrix vander to(m)men sone wilen henrix wonen(de) te blaesvelt in/
deen zijde ende elyas en(de) jan vanden dorpe erve was in dande(re) Item/
een block lants gelege(n) ten heetvelde tussche(n) de kinde(re) alaerts en(de) tshe(re)n/
strate dat jans putters acht(er) de kercke was Item neghen mottoene/
erfchijns op megelvelts goede gelege(n) ond(er) theerscap vander rivieren bemden/
den hulse te weten(e) op eene(n) beempt die jan thijs houden(de) es twee mottoene/
ende op twee bloeke die houden(de) es jan de putte(re) stevens zone tusschen/
janne de putte(re) sine(n) oem ende hem selven in deen zijde en(de) tshe(re)n strate/
in dande(re) seven mottoene erfchijs na inhoudt der brieve dair af zijnde/
Item huys en(de) hof metten beempden eussele(n) ende zijne(n) toebehoirte(n) gelegen/
te gheetvonde(re)n gelijc wijlen jan van zandberge(n) zijn vader die dair/
te besittene plach tusschen yden thijs in deen zijde ende den abt vande(n)/
p(er)cke in dande(re) Item vijff dachmale beempde int weyderbroeck te zallake(n)/
in viere stucken gelegen Item drie vier(endeel) beemps ov(er) doude dame(re) gelegen/
ende (½) dachmael beempts opde dele gelegen neve(n) willem vande(n) hove/
al ond(er) rotselair Item (½) dachmael lants op rotselairvelt gelege(n) neve(n)/
she(re)n strate Item (½) dach(mael) lants te bynseke gelege(n) neve(n) arnde van hulselair/
Item een stucke eeussels te bynseke gelege(n) deylen(de) tegen arnde voirs(creven) Item/
een dachmael beempts in holsbeker broeck neve(n) janne van hogevelde hellicht/
wy(n)ninge(n) Iten vive(n)twintich roeden beempts int tselve broeck neve(n) moens/
wijf van hogevelde Item viere vier(endeel) wijng(ar)ts gelege(n) taerscot bynnen/
vriheyt tussche(n) hoe(r) regenoete(n) Item noch een stuck beemts neve(n) tstetelbroeck? in/
deen zijde en(de) jacop de gruyte(re) in dande(re) En(de) jan va(n) zandberge(n) heeft gelooft op/
zijn voirs(creven) deilinghe alle sculden te betale(n) die sijn vader en(de) moeder schuldich/
ware(n) ter tijt doen zij storve(n) en(de) dieme(n) noch schuldich zijn mach hoedanich die/
sijn moge(n) zond(er) argelist Welke en scheydinge en(de) deylinge de voirs(creven) p(er)sone/
en(de) elc bezund(er) geloefde(n) goet gestentich en(de) van w(er)den te houden(e) tot ewige(n) daghe(n)/
en(de) v(er)tege(n) d(air) af op malcande(re)n metten halme Die getuge(n) zijn willem vander/
beke en(de) jan vand(er) hulst scepen(en) van arschot gegeve(n) int jair ons he(re)n duysent/
vierhondert en(de) negene(n)vijftich des leste daegs in februario
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus