SAL8133, Act: R°94.1 (158 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°94.1  
Act
Date: 1462-10-25

Transcription

2019-11-11 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) peet(er) ende woute(r) troye ghebruede(re) zone wijlen jans/
in p(rese)nc(ia) der scepen(en) van loeven(e) ghestaen hebben ghekint en(de) gelijt/
dat sij die pe(n)ninge(n) gecome(n) vanden vercoepe d(er) ii rijd(er)s lijfp(ensien) voirs(creven)/
tusschen hen beyden ghehave(n) en(de) ghebuert hebbe(n) te weten(e) de voirs(creven)/
peet(er) xi rijd(er)s d(air) af en(de) de voirs(creven) woute(r) dande(r) ix rijd(er)s d(air) aff/
Ende hebben dair o(m)me elck den ande(re)n bevurw(er)t gelooft en(de) toegeseet/
of e(n)nich van hen beyden in toecomen(de) tijde(n) voir de voirs(creven) lijfpen(sien)/
vord(er) gepraempt wordde dan elck van hen beyden voir tgene des/
hij gehave(n) heeft het wa(r)e voe(r) die p(ri)ncipael pe(n)ningen voe(r) die/
jairlijke betalinge(n) oft bewijsenisse d(er) selv(er) dat sij elck den ande(re)n/
dair af schadeloes houde(n) ende ontheffe(n) zulle(n) met coste en(de) co(m)me(r)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus