SAL8133, Act: R°99.3-V°99.1 (168 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°99.3-V°99.1  
Act
Date: 1462-11-06

Transcription

2019-11-22 by myriam bols
It(em) meest(er) jan leyten gheheete(n) van hasselt en(de) meest(er) karle virili in dese(n)/
renu(n)cieren(de) in desen de p(ri)vilegie(n) vand(er) universiteit van lov(ene) in p(rese)nc(ia)/
hebbe ghelooft ind(ivisim) symone van thiene(n) jacope van muysene lodewijke/
willem(air) en(de) janne juede ende elken bezund(er)t [en(de) huer goede] schadeloes te houden(e) ende/
tontheffene van alsulken iiii mudden rogx lijfpen(sien) staen(de) ten live jacops/
van stertbeke dair inne de voirs(creven) symoen als p(ri)ncipael metten voirs(creven)/
jacoppe ende den ande(re)n p(er)soene(n) als borghe(n) verobligeert en(de) verbonde(n) steet/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) d(air) op ghemaect ghedateert novemb(ris)/
x anno xxxvi ende de selve lijfpens(ien) alsoe jairlix in tijts en(de) in uure(n)
//
cuelen ende vernueghen dat de selve p(er)soene(n) [oft huer goede] d(air) af ne(m)mermeer/
schade hebben noch lijden en zulle(n) in e(n)nig(er) manie(re)n ende oft sij oft/
e(n)nich van hen mits der lijftochte(n) voirs(creven) e(n)nichsins gepraempt/
wordde oft beschedicht wordde(n) het wa(r)e vand(er) p(ri)ncipaeld(er) lijfpen(sien)/
jairlijker rinte(n) oft ande(re)n schade(n) van vroentcoste(n) oft ande(re) costen/
hoedanich die wa(r)en dair af hebben oic ghelooft de voirs(creven) meest(er)/
jan en(de) meest(er) karle renu(n)cierende als voe(r) den voirs(creven) symone/
en(de) jacoppe en(de) den ande(re)n p(er)soene(n) en(de) elke(n) bezund(er)t die schade op/
te richte(n) ende te restitue(re)n t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Et p(rim)[(us)] cor(am) lyeminghe(n) cok(eroul)/
novemb(ris) vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus