SAL8133, Act: V°105.6 (178 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°105.6  
Act
Date: 1462-11-16

Transcription

2019-12-11 by myriam bols
It(em) a(n)ne va(n) coelen wed(uwe) he(n)rix wile(n) vlemynx heeft geloeft/
wout(ere)n va(n) eyke ii rins gul(den) stuc te xx st(uvers) tvierdel d(aer) af/
te kers(misse) naestc(omende) tvierdel d(aer) af te vastenavo(n)de d(aer) nae tv(ier)del/
d(aer) af te paessche(n) d(aer) nae en(de) tv(ier)del d(aer) af te s(in)[te] jans(misse) d(aer) nae/
q(uolibet) ass(ecutu)[m] met (con)dicie(n) gheet eene(n) t(er)mijn ov(er) so eest al/
gevalle(n) cor(am) kers(makere) burg(imagistr)[o] no(vembris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus