SAL8133, Act: V°108.2 (182 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°108.2  
Act
Date: 1462-11-18
LanguageLatinum

Transcription

2020-07-16 by myriam bols
It(em) q(uod) cum radulphus vand(er) elst hubertus vand(er) straten ac/
joh(ann)es wonder med(iantibus) villico (et) scabinis lovan(iensibus) mo(do) debito adducti/
fuissent ad bona consc(ri)pta in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quibus hec/
p(rese)ns l(itte)ra est annexa p(ro) debito eor(um) in eisd(em) l(itte)ris (con)scripto (et) no(m)i(n)ato/
villicus lovan(iensis) ad p(re)ces et requesta(m) d(i)c(t)or(um) radulphi vander elst/
et radulphus vander elst et huberti vand(er) strate(n) monuit scabinos lovan(ienses)/
qualit(er) iidem radulphus et hubertus se ult(er)i[(us)] iuvare debe(re)nt cu(m) duabus/
t(er)tiis p(ar)tibus p(re)d(i)c(t)or(um) vigintiduor(um) molevasoru(m) silig(inis) he(re)d(itari)[e] t(re)cense t(am)q(uam)/
de integris bonis p(re)sc(ri)pt(is) ad p(ro)sequend(um) (et)c(etera) Expo(s)it(is) impo(s)itus/
est iure he(re)d(itari)[o] in dict(is) duabus t(er)tiis p(ar)tibus eor(un)de(m) vigintiduor(um)/
molevasor(um) silig(inis) andreas de roesmeer no(m)i(n)e et ad opus domus s(an)c(t)e/
barbe(re) in lovanio per mo(nicionem) (et)c(etera) cor(am) vytte vyncke cok(eroul) ouder(ogghe)/
no(vem)[b(ris)] xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add.
Date: 1462-11-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-16 by myriam bols
It(em) de vors(creven) hubrecht en(de) roeloff in p(rese)nc(ia) smeyers en(de) d(er) scep(enen) vors(creven) hebben so/
lemplic ten heilige(n) geswore(n) dat sij den vors(creven) erfpacht mids den vors(creven) hue(re)n beleide/
v(er)cocht en(de) ov(er)gegoet hebben o(m)me hen te comen tott(er) schout d(aer) inne de vors(creven)/
wilen henric vand(er) dilen va(n) dueghdelike(n) (con)tracte te henw(er)t gehoude(n) is te/
weten aenden vors(creven) roelove van weeke weerde en(de) van costen d(aer) op met rechte/
gegaen ged(ra)gen(de) in eenre so(m)me xxii(½) crone(n) en(de) viii(½) st(uvers) en(de) den vorscr(even)/
hubrechte van alluyne en(de) va(n) costen d(aer) op met rechte gegaen ged(ra)gen(de)/
in eenre so(m)men iiii(½) crone(n) en(de) want den prijs vanden vors(creven) erf/
pachte gedraeght xix(½) crone(n) te xxiiii st(uvers) stuc Soe sijn de vors(creven) ii p(er)sone(n)/
v(er)nueght en(de) bet(aelt) te weten de vors(creven) roelof tot op v crone(n) toe en(de)/
xx stuv(er)s en(de) de vors(creven) hubrecht tot op xxviii st(uvers) toe cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus