SAL8133, Act: V°133.5 (231 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°133.5  
Act
Date: 1462-12-18

Transcription

2019-12-15 by myriam bols
It(em) es den schoutbrief bekent te des(er) meyninghe(n) oft de voirs(creven) barth(elmeeus) de/
ruyssche die tege(n) den voirs(creven) roelove gehuert heeft tsc(ri)ve(n) vande(n) ekelverken(en)/
met sine(n) laste d(air) toe staen(de) eene(n) t(er)mijn van vi jaire(n) elcx jars voe(r) en(de)/
o(m)me eene(n) peet(er)s leeu te bet(alen) half te kersmisse en(de) half te vastenavonde/
dair af des voirs(creven) hubrechts t(er)mijn noch dienen(de) es van s(in)te m(er)tensmisse/
lestlede(n) ov(er) drie jair en(de) niet lang(er) uut ocsuyne van dien ingebreke/
wa(r)e van betalinge(n) vande(n) t(er)mijne(n) voirs(creven) oft oic versuemelick bevonde(n) wordde/
int sc(ri)ve(n) vande(n) selve(n) oft aen die coeplude in gebreke van hue(re)r betalinge(n)/
dat de selve roeloff die ghebreke geheelic en(de) al die ghebreke met coste/
en(de) co(m)me(r) aen den voirs(creven) barth(elmeeus) en(de) sine(n) borge(n) en(de) huer goede verhale(n)/
sal en(de) verreyken en(de) niet vord(er) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus