SAL8133, Act: V°139.3-R°140.1 (249 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°139.3-R°140.1  
Act
Date: 1462-12-20

Transcription

2019-12-15 by myriam bols
It(em) lijsbeth va(n) raveschote wed(uw)[e] arnds wilen van duysborch/
met (con)sente arnts vand(er) horst huers mans v(er)coepersse in deen/
zijde en(de) peet(er) van duysborch als coepere der vors(creven) goeden in/
dandre zijde in p(rese)nc(ia) hebben gecleert dat de vors(creven) goede/
v(er)cocht sijn voer de so(m)me vanf xl rijd(er)s eens min x stuv(er)s elke(n)/
rijd(er) voir xxv st(uvers) gerekent van welke(n) xl rijd(er)s de vors(creven)/
arnt van mechlen en(de) jacop van duysborch gekint hebben dat/
sij vanden vors(creven) peet(ere)n de x rijd(er)s d(air) af ontfange(n) hebben met/
(con)sente lijsbethen vors(creven) en(de) arnts vand(er) horst huers mans en(de) dand(er)/
xxx rijd(er)s te betalene gelijc ind(er) vors(creven) gelufte(n) begrepe(n) steet
//
En(de) es ond(er)sproken dat de vors(creven) x gehave(n) rijd(er)s t(er) stont bide(n)/
vors(creven) arnde en(de) jacoppe aengeleet sulle(n) worden in renten met/
gaders den and(ere)n xxx rijd(er)s soe wa(n)neer de t(er)mine(n) d(air) aff/
v(er)schine(n) sulle(n) nae inhouden des testaments arnts wilen va(n)/
duysborch vors(creven) behouden d(air) inne d(er) vors(creven) lijsbetthen huer/
tocht oft heffen en(de) behouden oec dat de vors(creven) rinten biden/
levene der vors(creven) lijsbetthen en(de) oec nae huer doot wara(n)t/
sijn sulle(n) en(de) bliven v(er)ond(er)pant aen arnde en(de) jacoppe voirscr(even)/
voir de gelufte van v(er)vane die sij vanden vors(creven) iiii kinde(re)n/
gedaen en(de) geloeft hebben Uutgesceiden dat nae de doot/
lijsbette(n) vors(creven) der vors(creven) m(ar)grieten en(de) berbele(n) die in desen alsoe/
v(er)re hen dat aencleeft genoech gedaen hebben elken va(n) hen/
volge(n) sal sijn gedeelte hem behoren(de) inde vors(creven) rinten nae/
inhebbene des selfs testaments vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus