SAL8133, Act: V°155.1 (279 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°155.1  
Act
Date: 1463-01-20

Transcription

2020-02-06 by myriam bols
Tvonnisse tusschen anthonise lachman in deen zijde ende arnde/
die scrij(n)make(re) in dande(re) alse van zeke(re)n quaden woorde(n) die de voirs(creven)/
arnt ten voirs(creven) anthonijse weert ghesproken zoude hebbe(n) grootelick/
sijnre eeren aengaen(de) [gelijkerwijs hij dat op hede(n) ghetoent heeft] Es ghewijst nae aensprake verantw(er)den/
en(de) thonisse des voirs(creven) anthonis dat de voirs(creven) arnt den voirs(creven)/
anthonijs ter bet(er)nissen van dien doen sall eene bedevaert s(in)te/
joes op de zeede ende darw(er)t te porren bynnen xl daghe(n)/
naistc(omende) ende goede wairheit dair af te bryngen(e) nae der stad/
recht cor(am) wytte vyncke cok(eroul) ouder(ogghe) januarii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus