SAL8133, Act: V°158.3 (284 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°158.3  
Act
Date: 1463-01-27

Transcription

2020-02-06 by myriam bols
It(em) hoe wale de voirs(creven) lijsbeth twee brieve heeft elke(n) sprekende van iii/
peet(er)s soe es nochtans vurw(er)de dat de voirs(creven) goord ghestaen sal met/
eens iii peet(er)s te bet(alen) behoudelick der selv(er) lijsbette(n) huer(er) behulp met/
e(n)nighe(n) vande(n) ii brieve(n) dair mede huer dat best ghelieve(n) sal cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus