SAL8133, Act: V°190.2 (344 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°190.2  
Act
Date: 1463-03-05

Transcription

2020-08-19 by myriam bols
It(em) sal den voirs(creven) lijftochtbrief blive(n) liggen(de) onder scep(enen) van loeven(e) tot/
des(er) meyninghe(n) dat de voirs(creven) roeloff en(de) goessen de voirs(creven) lijft(ocht) jairlix/
als die verschine(n) sall heffen en(de) bue(re)n zulle(n) tot behoef vande(n) voirs(creven) na(tur)lijke(n)/
kynde(re)n behoud(elic) oft die ghequete(n) wordde dat sij die pe(n)ninghen dair/
af comen(de) wed(er)o(m)me aenlegghe(n) zulle(n) in ghelijker lijfrinte(n) ten lijve/
der voirs(creven) kynde(re)n behoud(elic) d(air) inne alle weghe(n) den voirs(creven) roelove/
en(de) goessene theffen ghelijck inden voirs(creven) lijftochtbrief beg(re)pen staet/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2020-08-19 by myriam bols
It(em) de vors(creven) heffers sulle(n) de lijft(ocht) heffe(n) en(de) die beke(re)n te(n) meesten/
orber en(de) p(ro)fijte d(er) vors(creven) kind(ere)n
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-28 by The Administrator