SAL8133, Act: V°21.1 (23 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°21.1  
Act
Date: 1462-07-19

Transcription

2019-09-27 by myriam bols
It(em) gielijs de becke(re) de jonghe en(de) andries va(n) roesmeer in p(rese)nc(ia)/
hebbe(n) geloeft indi(vi)sim woute(re)n va(n) huesde(n) m(ar)griete(n) covents wed(uw)e/
jans wile(n) va(n) huesde(n) peet(ere)n vand(er) dile(n) en(de) vrancke(n) bollairt/
en(de) elke(n) va(n) hen besund(er)t tot ewige(n) dage(n) scadeloes en(de) costeloes/
te houde(n) en(de) tontheffe(n) aen gheerde va(n) breedzijp van dier halv(er)/
ame(n) wijns erfs pachts d(aer) inne de vors(creven) woute(r) en(de) de vors(creven) wed(uwe)/
uut die(n) dat sij de have des vors(creven) wijle(n) huers mans aenveert/
heeft peet(er) vand(er) dilen en(de) vrancke bollaert met scepen(en) brieve(n)/
va(n) loven(e) gehoude(n) en(de) v(er)bonde(n) staen En(de) de(n) selve(n) erf pacht t(er) manisse(n)/
d(er) selv(er) p(er)soene(n) aut alt(er)i[(us)] te losse(n) en(de) af te quite(n) Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus