SAL8133, Act: V°214.4-R°215.1 (377 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°214.4-R°215.1  
Act
Date: 1463-04-02

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
Vander aenspraken die laureys van wynghe ghedaen heeft tot lodewijke(n)/
uuter helicht van zeker handedich(eit) ende quetssue(re)n die de voirs(creven) lodewijck/
den voirs(creven) laureyse ghedaen en(de) ghegeve(n) soude hebben ond(er) weghe(n) sint joes/
dair sij bedev(ar)t toghen des gheleden sijn mach omtrent vi jair deylende/
dair af den eedt te gheven(e) oft te nemen(e) hopen(de) soe wair de voirs(creven) lod(ewijck)/
dair af egheene onschout en doet dat hij den voirs(creven) laureyse dair af/
bet(er)nisse doen sal het sij met eene(n) weghe te meylane(n) oft tsint thewouts/
ten elsete(n) oft met sulker bet(er)nissen als de hee(re)n scepen(en) dair af wijsen/
zullen en(de) den meest(er) vander quetssu(er)en voir af Dair op de voirs(creven) lod(ewijck)/
hem verantw(er)de seggen(de) dat hij nae hem noyt en sloech noch en stack/
noch handedich aen hem en was in gra(m)me(n) moede noch hem oic gequetst/
en hadde soe verre hij wist p(rese)nterende de selve lodewijck dair af sinen/
eedt te doene hopen(de) de selve lod(ewijck) wair hij den eedt doet soe hij gep(rese)nteert
//
heeft dat hij d(air) mede ghestaen zoude m(air) p(rese)nteerde den meest(er) af te doene/
Es ghewijst wair de selve lod(ewijck) sine(n) eedt doet soe hij gep(rese)nteert heeft/
dat hij metten voldoene van sijnd(er) p(rese)ntacie(n) gestaen sal cor(am) lyeminge(n) roel(ofs)/
pynnock cok(eroul) april(is) s(ecund)[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus