SAL8133, Act: V°26.2 (37 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°26.2  
Act
Date: 1462-07-27

Transcription

2019-10-11 by myriam bols
It(em) lijsbeth stroets weduwe coenraets wijlen van holsbeke ende/
gielijs ende anthonijs gheheete(n) van holsbeke huer kynde(re) yerst uut/
hue(re)n broede ghedaen sijnde voir hen en(de) voir janne willekene ende/
katline(n) [oic] kynde(re) der voirs(creven) lijsbette(n) en(de) wijle(n) coenraets ond(er) huer daghe/
sijnde de welke de voirs(creven) moed(er) gielijs en(de) anthonijs in dese(n) gelooft/
hebben te vervane In p(rese)nc(ia) hebben ghekint en(de) ghelijt dat de/
voirs(creven) lijsbeth de moed(er) zeke(re) guedinghe ende vestich(eit) ontf(aen) heeft/
van zeke(re) leengoede(n) ghelege(n) te pelle(n)berghe van barthelmeeuse/
lyebrechts ja(n)ne lyebrechts sine(n) zone en(de) peet(ere)n vromont als/
momboir katline(n) liebrechts sijns wijfs en(de) m(er)tene vand(er) eyken als/
momboir marie(n)[lyebrechts] sijns wijfs op alsulken vueghe en(de) vurw(er)de dat de/
voirs(creven) lijsbeth ende huer kynde(re) gelde(n) en(de) betale(n) zulle(n) alle alsulken/
wettighe schulde(n) als gheert wijle(n) strote en(de) wijle(n) marie(n) sijns wijfs/
schuldich sijn bleve(n) aen wyen dat dat wa(r)e alsoe dat de voirs(creven)/
barthelmeeus en(de) sijn kynde(re) voirg(enoemd) d(air) af onghehoude(n) ende ongepraemt/
in hue(re)n p(er)soene(n) ende hue(re)n goeden sulle(n) sijn en(de) blijve(n) tot ewigen/
daghen En(de) oft ghebuerde dat sij d(air) af e(n)nichsins gepraemt wordde(n)/
dair af hebben ghelooft de voirs(creven) moed(er) en(de) gielijs en(de) anthonijs huer/
kynde(re) schadeloes tontheffen(e) beyde vande(n) p(ri)ncipale(n) en(de) coste met rechte/
d(air) op gheloope(n) cor(am) vyncke cok(eroul) julii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus