SAL8133, Act: V°272.2 (473 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°272.2  
Act
Date: 1463-06-22

Transcription

2020-03-20 by myriam bols
It(em) vrancke van lychy in deen zijde ende collart vanden bossche/
aen dand(er) zijde hebben den dach van rechte die tussche(n) hen/
op m(or)ghen ghedient zoude hebbe(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
uutghestelt ende verlinght tot van merghen in drie(n) weken o(m)me/
alsdan teghen malcande(re)n rechts te plegen(e) van tghene dair af sij/
als op morghe(n) rechts gheploghen zoude hebben alse vanden pointen/
beg(re)pen inder ghelufte(n) staen(de) xxii daghe in meye lestvoirlede(n) En(de)/
gielijs vander balct ende pauwels oliviers hebben ghelooft ind(ivisim)/
den voirs(creven) vrancken alsdan te rechte te bringen(e) oft selve vande(n)/
pointe(n) inne te staene Et p(rim)[(us)] cok(eroul) cok(eroul) ouder(ogghe) junii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus