SAL8133, Act: V°44.3 (66 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°44.3  
Act
Date: 1462-08-22

Transcription

2019-10-02 by myriam bols
It(em) henric speelberch wonen(de) inde hoelst(ra)te heeft genome(n) en(de) beki(n)t dat/
hij genome(n) heeft va(n) berthelmeeuse smisma(n) iii dach(mael) en(de) xx roede(n)/
lants oft d(air) omtre(n)t gelege(n) te broeke bijde lynde o(m)tre(n) d(er) percporte(n)/
Te houde(n) te hebbe(n) en(de) wi(n)ne(n) va(n) half m(er)the lest lede(n) eene(n) t(er)mijn/
va(n) iiii jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er) (et)c(etera) elx jaers dae(re)nbi(n)ne(n) voe(r)/
en(de) o(m)me iii mudde(n) en(de) iii mol(evaten) rox goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de)/
vede(re)n wel bereit d(er) mate(n) va(n) lov(ene) alle ja(r)e s(in)[te] and(ries)misse apostels/
te bet(alen) en(de) te loven te leve(re)n q(uolibet) ass(ecutu)[m] en(de) telke(n) t(er)mijne op eene(n) band(uyn)/
va(n) i rijd(er) onse(n) gened(igen) hee(re) te bet(alen) Op de vurw(er)d(en) h(ier) nae bescr(even) te wete(n)/
dat de vors(creven) he(n)ric de vors(creven) goede jaerlix sine(n) t(er)mijn due(re)nde wel/
en(de) loflic wi(n)ne(n) en(de) werve(n) sal gelijc sine(n) regenote(n) bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) de selve goede bi(n)ne(n) de(n) selve(n) t(er)mijne tweew(er)ve(n) wel en(de) loflic/
ov(er)meste(n) te wete(n) dierste meste(n) nu ten naeste(n) rogge en(de) dander/
tsine(n) scoenste(n) en(de) de selve goede tot sine(n) afsceide(n) late(n) te wete(n)/
(½) boend(er) d(air) af met wynt(er) coerne besayt op iiii getidege vore(n) en(de)/
dande(r) goede geheel [en(de) alle dese vurw(er)d(en) heeft geloeft he(n)ric vast en(de) gestedich te houde(n)] cor(am) roelofs vync aug(usti) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus