SAL8133, Act: V°45.5-R°46.1 (70 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°45.5-R°46.1  
Act
Date: 1462-08-27

Transcription

2019-10-03 by myriam bols
It(em) henric van bloeme(n)dale sone henrix wile(n) va(n) bloeme(n)dale/
heeft geloeft lodewijke pynnoc meye(r) te loven(e) en(de) bij eede andries/
va(n) roesmeer vorst(er)s te loven(e) gestaeft ten heilige(n) geswore(n) dat/
hij tusschen dit en(de) half m(er)the naestcomen(de) ja(n)ne uuten hove/
geheeten zedelee(re) voldoen sal en(de) v(er)nueghe(n) va(n) alsulke(n) scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) va(n) iiii rijd(er)s lijfpens(ien) die gielijs va(n) bloeme(n)dale/
brued(er) des vors(creven) he(n)rix als p(ri)ncipael en(de) de vors(creven) he(n)ric als borge/
den selve(n) ja(n)ne zedelee(re) sculdich sijn oft ten selve(n) dage wed(er)o(m)me/
te loven(e) te comene ind(er) vroente(n) jans sconinx vorst(er)s te loven(e)
//
ald(aer) hij nu uutgegae(n) is en(de) vandaer niet scheide(n) hij en sal/
den vors(creven) ja(n)ne d(aer) af geheelic en(de) al v(er)nueght en(de) voldaen/
hebben met coste en(de) co(m)me(r) H(ier) af sijn borgen des vorscr(even)/
henrix als principael sculde(re)n indi(vi)sim jan mafroet ende/
ja(n)nes vanden hove meye(r) te halen renu(n)cie(re)nde de p(ri)vilegie(n)/
vand(er) univ(er)siteit van loven(e) Et p(ri)m[(us)] voert heeft geloeft/
de vors(creven) jan mafroet des vors(creven) ja(n)nesse vande(n) hove scad(eloes)/
tontheffene cor(am) pynnoc cok(eroul) aug(usti) xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus