SAL8133, Act: V°46.2 (73 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°46.2  
Act
Date: 1462-08-27

Transcription

2019-10-02 by myriam bols
It(em) hebben de vors(creven) jan mafroet en(de) ja(n)nes vanden hove als/
borgen des vors(creven) he(n)rix inden vors(creven) gelufte(n) en(de) borchtochte(n) bevor/
wert oft de selve geluften oft enige van hen tot hue(re)n tijde/
niet voldaen en worden dat sij dan den vors(creven) henricke ind(er)/
vroente(n) alhier sullen mogen leve(re)n en(de) d(air) mede gestaen het/
en wa(r)e dat de selve henric sijn goede sijn goede oft enige/
va(n) sine(n) goeden al eer elc vanden vors(creven) gelufte(n) voldaen/
wa(r)e belaste v(er)cochte v(er)obligeerde oft vertierde oft oic ont/
vremde in enig(er) manie(re)n dat dan en(de) in die(n) gevalle/
de selve borgen en(de) elc van hen int geheele gehoude(n) sulle(n)/
sijn de selve gelufte(n) te voldoene gelijc die vors(creven) staen/
nae die tenue(re) en(de) uutwisene d(er) selv(er) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus