SAL8133, Act: V°48.3 (79 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°48.3  
Act
Date: 1462-08-31

Transcription

2019-10-16 by myriam bols
It(em) de selve geraert heeft genome(n) een [vacat]/
It(em) den dach van thoenen die op hede(n) diende voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) inde banck ald(air) tussche(n) laureyse va(n) wynghe/
als geleit nae d(er) stat recht va(n) lov(ene) totte(n) goede(n) (christi)aens wile(n)/
meys in deen zijde en(de) m(ar)griete(n) van maelcote weduwe/
zeghers wijle(n) va(n) eyke in dande(r) zijde hebbe(n) de(n) selven/
dach uutgestelt ende v(er)linght tot va(n) hede(n) ov(er) viii daghe(n)/
naestcom(ende) te mistide o(m)me alsd(an) ind(er) sake(n) te p(ro)cede(re)n gelijc/
sij op hede(n) ged(aen) soude(n) hebbe(n) cor(am) vynck cok(eroul) aug(usti) ult(ima)/
vide(licet) die m(ar)t(is)
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus