SAL8133, Act: V°55.4-R°56.1 (86 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°55.4-R°56.1  
Act
Date: 1462-11-07

Transcription

2019-10-05 by myriam bols
It(em) de tenuere vand(er) cedulle(n) d(air) af voe(r) me(n)sie gemaect wordt/
es dese gelijc h(ier) nae volght va(n) worde te worde cont zij alle(n)/
den ghenen die dit teg(ewordich) chirograff sulle(n) sien en(de) hoe(re)n lese(n) dat wij h(er) he(n)ric/
vand(er) kem(m)e(na)den bid(er) gehi(n)nisse en(de) gedoge goids abt des goidsh(uys) va(n) tong(er)loe/
d(er) ordene(n) va(n) p(re)mo(n)streit en(de) des crisdom va(n) camer(ijck) aen deen zijde en(de) meest(er)/
machiel la(m)mier wonen(de) tot loeven(e) sercmake(r) aende ande(re) ov(er)come(n) sijn en(de)/
bevorwaert hebbe(n) en(de) gelove(n) die een den and(ere)n om en(de) tot dien eynde dat/
eene(n) serck gemaect sal worde(n) op salig(er) gedachte(n) wijle(n) h(er) henr(ic) vand(er) voere(n)
//
abt was des vors(creven) goidsh(uys) graf alle punte(n) en(de) manie(re)n h(ier) nae volgen(de) Inde(n) ierste(n)/
so sal mijn hee(re) va(n) tong(er)loe leve(re)n den steen en(de) dat lattoen en(de) meest(er) machiel/
sal alle andre gereescap leve(re)n des sal hij meest(er) machiel de(n) cost hebbe(n)/
als hij ontworpt en(de) als hij legge(n) sal en(de) desen serck sal meest(er) machiel/
make(n) en(de) figure(re)n alsoe goet en(de) puntelic in alle(n) manie(re)n als es gemaect/
en(de) gefigureert den naeste(n) serck liggen(de) d(er) plaetsen d(air) dese(n) ligge(n) sal ge/
maect en(de) gefigureert En(de) oft meest(er) machiel den vors(creven) serck niet also/
wel en(de) getruwelic niet en maecte als de(n) and(ere)n vors(creven) serck es ge/
maect soe sal meest(er) machiel d(air) af doen en(de) staen tot segghen m(ijns)/
h(ere)n va(n) tong(er)loe en(de) meest(er) jans hoerken clocghiete(r) vanden bossche/
en(de) mine(n) hee(re) dat te goede doen en(de) afslaen aen sijn gelt dat hem come(n) sal/
va(n) mine(n) hee(re) va(n) tong(er)loe voir sine(n) arbeit En(de) als dese(n) serck ge/
maect en(de) gelevert sal sijn liggen(de) t(er) plaetsen d(air) hij hoert binnen der/
kerke(n) des goidshuys van tong(er)loe vors(creven) soe sal meest(er) machiel/
hebben en(de) mijn hee(re) van tong(er)loe sal hem gheve(n) en(de) betalen voir/
zijnen cost en(de) arbeit neghen en(de) twintich croenen Dit es geschiet/
tot tong(er)loe inden cloestre vors(creven) int jair ons hee(re)n duysent/
vierhondert en(de) lix op den vii[te(n)] dach van novembre
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus