SAL8133, Act: V°61.1 (101 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°61.1  
Act
Date: 1462-09-14

Transcription

2019-10-09 by myriam bols
It(em) h(er) jan de cuysere prieste(r) voirg(enoemd) in p(rese)nc(ia) heeft verhuert ende/
bekent dat hij verhuert heeft willeme van leefdale voirs(creven) een hoefken/
met eene(n) ganghe ond(er) thuys gaende toebehoren(de) latline(n) gheheete(n) van/
ludick gheleghen opde voere tusschen h(er) adriane [vacat]/
prieste(r) ende meester janne costechiree strecken(de) acht(er)weerts totte(n)/
goeden toebehoren(de) meest(er) felix den hont Te houden(e) ende te hebbene/
van opden dach van heden eene(n) t(er)mijn van xii jaren langk due(re)nde/
deen nae dand(er) zond(er) myddel volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) vore/
en(de) o(m)me xiiii stuv(er)s der mu(n)te(n) (et)c(etera) half te kersmisse en(de) half te/
sinte jansmisse bapt(isten) te bet(alen) den voirs(creven) h(er) janne den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus