SAL8133, Act: V°79.3 (132 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°79.3  
Act
Date: 1462-10-11

Transcription

2019-10-17 by myriam bols
It(em) cornelius vanden berghe(n) voirs(creven) in p(rese)nc(ia) smeyers ende/
der scepen(en) voirs(creven) heeft solemplijken ten heylige(n) geswore(n) dat/
hij den voirs(creven) chijs van vi ponde(n) payments borgelts en(de) eene(n)/
hollan(sche) gul(den) mits den voirss(creven) sijne(n) beleyde vercocht en(de) ov(er)gegoet/
heeft o(m)me hem tontheffene van ghewarige(n) en(de) dueghdelijke(n)/
laste(n) dair vore de selve cornelijs als borghe henricx wijle(n) vand(er)/
dijlen met scepen(en) brieve(n) te laste stont te weten(e) voir eene(n)/
rijde(r) lijftochte(n) aen peet(ere)n potent metten v(er)loepe van ii jaire(n)/
en(de) i quartir van eene(n) jaire(n) ende want den prijs vande(n) voirs(creven)/
chijse gedraeght xiii croene(n) vi stuv(er)s Soe es de selve cornelijs/
vande(n) selve(n) geheelic onthave(n) en(de) gelost cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus