SAL8133, Act: V°81.2 (136 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°81.2  
Act
Date: 1462-10-14

Transcription

2019-10-17 by myriam bols
It(em) jacop vanden poele ende joff(rouwe) marie van maerbeke sijn/
huysvrouwe renu(n)cieren(de) in desen d(er) p(ri)vilegie(n) der univ(er)siteit van/
loeven(e) in deen zijde ende m(ar)griete wed(uwe) henricx wijlen colve die/
den voirs(creven) jacoppe beclaeght hadde voir de so(m)me van vijftich rijd(er)s/
om he(m) te rechte te betrecken(e) voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
om rechts te plegen(e) alse van eene(n) scepen(en) brieve spreken(de) van/
drie rijders lijftochte(n) ten live der voirg(enoemde) m(ar)griete(n) en(de) m(ar)griete(n) hue(re)r/
docht(er) aut alt(er)i[(us)] superstit(is) [d(air) inne barth(olomeeus) de hont als borge jans de finevael gehouden es] ter ande(r) zijde(n) ende op hede(n) als op eene(n)/
ope(m)bairen gicht dach dach hadde(n) van rechte ende welken scepen(en) brief/
de voirs(creven) weduwe mits zeke(re)n reden(en) meynde dat heur de voirs(creven) jacop schuld(ich)/
wa(r)e te voldoene Hebben de voirs(creven) p(ar)tie(n) den voirs(creven) dach van rechte/
uutghestelt ende verlinct van hede(n) ov(er) iii weken naistc(omende) o(m)me/
alsdan voir meye(r) ende scep(enen) van loven(e) van dien rechts te plegen(e)/
ghelijck sij op heden ghedaen zoude(n) hebbe(n) Op alsoe oft de selve jacop alsdan/
te rechte niet en comp(ar)eerde ende voorts rechts pleeghde dat hij/
int voldoen vanden voirs(creven) scepen(en) brieve als met vonnisse(n) ghewijst/
ghehoude(n) sal sijn te voldoene cor(am) lyeminge(n) roelofs oct(obris) xiiii/
videl(ice)t die iovis
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus