SAL8135, Act: R°245.1 (389 of 409)
Search Act
previous | next
Act R°245.1  
Act
Date: 1466-06-12

Transcription

2016-05-22 by kristiaan magnus
It(em) nae dien dat jan van velpe goutsmet die tot orber en(de)/
p(ro)fijte in handen hadde katlinen docht(er) jans van buetsele platijn/
mak(er)s een bedde een vouwe(n)de sidele vi cussene en(de) de helicht vanden/
te(n)nen scotelen die wilen toebehoert hebben kat(li)[ne(n)] wilen van buet/
sele beghine en(de) die de selve wilen kat(li)[ne] d(er) vors(creven) kat(li)[ne(n)] jans/
docht(er) met testa(men)[te] gelaten hadde comen es voir den rade vand(er) stat/
t(er) eenre en(de) de vors(creven) jan van buetsele platijnmake(re) t(er) andre Ald(aer)/
de selve jan van buetsele inden name van kat(li)[ne(n)] sijnre docht(er) noch/
ond(er) huer dage en(de) in sinen brode sijnde versochte de vors(creven) haef/
like goede ov(er) gelev(er)t te hebbene tot behoef sijnre docht(er) vors(creven)/
Soe es get(er)mineert dat de vors(creven) jan van velpe gehoude(n) sal/
sijn de vors(creven) haeflike goede den vors(creven) ja(n)ne van buetsele tot/
behoef van sijnre docht(er) ov(er) te leve(re)n en(de) d(aer) mede gestaen Actu(m)/
cor(am) roelofs hoeve(n) burg(imagistris) (et) aliis in (con)silio junii xii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-05-12 by kristiaan magnus