SAL8135, Act: R°87.1 (149 of 409)
Search Act
previous | next
Act R°87.1  
Act
Date: 1465-11-06

Transcription

2021-01-11 by kristiaan magnus
It(em) de principael erfbrieve aengaen(de) den erfchijse vors(creven) d(aer) inne/
de vors(creven) arnt tot behoef va(n) hem selve(n) en(de) va(n) sine(n) ii docht(ere)n/
gelijc de guedi(n)ge beg(ri)pt gevesticht is en(de) desgelijx den brief/
vande(n) eygene(n) goede(n) belast sijnde mette(n) xiiii st(uvers) en(de) de(n) seste(n)deele/
va(n) eene(n) stuv(er) lijftochte(n) vors(creven) heeft de vors(creven) h(er) gheert gebracht/
ond(er) scep(enen) en(de) ge(con)senteert die ald(aer) te blive(n) tot behoef des/
vors(creven) arnts en(de) sine(n) docht(ere)n o(m)me die he bij hen gebruyct te/
worde(n) in behulp va(n) betalinge(n) va(n) hue(re)n chijse en(de) lijfpens(ien)/
vors(creven) talle(n) stonde(n) en(de) tijde(n) als sijs behoeve(n) sulle(n) Beho op/
caucie die alhier wed(er)o(m)me gebracht te worde(n) En(de) nae/
de doot va(n) hen (et) sup(er)stit(is) eoru(n)de(m) o(m)me de selve brieve/
d(er) vors(creven) h(ere)n gheerde wed(er) o(m)me te volge(n) en(de) eer op dat/
dat de vors(creven) rinte(n) en(de) lijfpens(ien) bide(n) vors(creven) h(ere)n gheerde/
gequete(n) worde(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Chris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-11 by kristiaan magnus