SAL8135, Act: V°25.3 (43 of 409)
Search Act
previous | next
Act V°25.3  
Act
Date: 1465-07-31

Transcription

2021-01-13 by kristiaan magnus
It(em) woute(r) die becke(re) gheheete(n) mu(n)tre in p(rese)nc(ia) die ind(en) vroente(n) matheeus/
colx hadde doen sette(n) janne den hont zone wijle(n) barth(olomeeus) voir ii[c] rijd(er)s Es/
op hede(n) de selve woute(r) mette(n) scepen(en) h(ier) nae genoempt gegaen ind(er)/
vroente(n) desselfs matheeus ald(aer) hij den voirs(creven) janne niet vonde(n) en heeft/
es d(aer) o(m)me de selve vroente ov(er) den selve(n) jan nae recht beleydt cor(am)/
willem(air) vertrijke julii ulti(m)a
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus