SAL8136, Act: R°119.2 (164 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°119.2  
Act
Date: 1466-12-09

Transcription

2020-05-14 by myriam bols
H(er) jo(hannes) dylle(n)/
It(em) jorijs van udekem in p(rese)nc(ia) heeft gelooft girarde dymenche/
alse van alsulke(n) scep(enen) br(ieven) van lov(ene) als de selve jor(ijs) opden voirs(creven) girarde/
dymenche met meer ande(re)n p(er)soene(n) spreken(de) heeft van xx rijd(er)s eens te/
bet(alen) vand(er) dat(en) duysentvierhond(er)t lxii xiii daghe in meye dat/
hij den selve(n) girarde noch sine(n) erfgename(n) noch naecomelinge(n) noch/
huer goede uut ocsuyne vande(n) selve(n) xx rijd(er)s e(m)mermeer aenspreke(n)/
prame(n) noch laste(n) en sal noch oic de(n) selve(n) scep(enen) br(ieven) in toecomen(de) tijde(n)/
nyeman(de) voort ov(er)geve(n) die den selve(n) girarde d(aer)mede soude moge(n) p(ra)me(n)/
oft belaste(n) in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) de(n) selve(n) girarde inne te stane en(de) warant/
te zijne tege(n) eene(n)yegelijken dat hij en(de) sijn erfgename(n) en(de) naecomelinge(n)/
d(aer)af tot ewege(n) daghe(n) ongelast [sijn] zulle(n) [en(de)] blive(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator