SAL8136, Act: R°155.1 (210 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°155.1  
Act
Date: 1467-01-19

Transcription

2020-06-10 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jacop van ranshem en(de) lijsb(eth) vanden zijpe geheten/
capellemans sijn wijff in p(rese)nc(ia) heeft hebben geloeft den vors(creven)/
meest(er) matheeuse dat sij bynnen vi weken naestcomen(de) bynnen d(er)/
stad van loven(e) in handen van enigen no(ta)rijs die den vors(creven) meest(er)/
matheeuse gelieven sal tprincipael testament d(aer) mede d(er) vors(creven)/
lijsbethen biden vors(creven) wilen he(re)n janne vanden zijpe de vors(creven) rinte/
gemaect en(de) gelaten sijn ongeca(n)celleert en(de) getekent soe dat nae/
recht behoert en(de) sculd(ich) is te gesciedene [bringe(n) sulle(n)] o(m)me den vors(creven) meest(er) math(eeuse) hen/
d(aer) uut een vidim(us) aucte(n)tijc te forme(re)n en(de) te [doen] maken soe dat behoe(re)n/
sal sond(er) argelist [hem] te neme(n) en(de) te doen maken soe hen dat/
t(er) vestich(eit) va(n) sine(n) rinten diene(n) sal en(de) behoeve(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator