SAL8136, Act: R°169.2-V°169.1 (236 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°169.2-V°169.1  
Act
Date: 1467-02-04

Transcription

2020-06-15 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) barthelmeeus in p(rese)ncia heeft ghelooft den voirs(creven) gielijse/
ende goorde ende tvoirs(creven) block wijng(ar)ts als nu teghen den voirs(creven) barthel(meeuse)/
v(er)creghen tot eewighe(n) daghen schadeloes te houden(e) ende tontheffene
//
van dien twee rijd(er)s lijfpen(sien) die meest(er) wout(er) ende jan van/
rethenen ghebruede(re)n tot hue(re)n live ende des lanxte(n) leven(de)/
van hen beyden opt voirs(creven) block wijng(ar)ts ende op meer ande(re)/
goede des voirs(creven) barthel(meeus) houden(de) sijn ende de selve lijfpen(sien)/
alsoe in tijts ende in uuren gelde(n) en(de) betalen dat de/
voirg(enoemde) gielijs en(de) goort ende de voirs(creven) huer goede dair aff/
onghepraempt en(de) ongheschedicht sijn zullen ende blijven/
Ende heeft voort ghelooft de voirs(creven) barthelmeeus soe wa(n)neer/
sij de voirs(creven) xxviii st(uvers) erflick lossen ende quijten zulle(n) dat hij/
dan voort metten selve(n) pe(n)ninghe(n) de voirs(creven) ii rijd(er)s quijte(n) sall/
en(de) afleggen Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator