SAL8136, Act: R°192.1 (272 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°192.1  
Act
Date: 1467-02-26

Transcription

2020-06-28 by myriam bols
It(em) es tusschen den vors(creven) jacoppe t(er) eenre en(de) den vors(creven) roelove va(n) erpe/
t(er) andre zijpen bij exp(re)s ge(con)dicioneert en(de) bevorwert dat de vors(creven) jacop/
tot sijnre cost gelden sal en(de) bet(alen) alle chijsen die tot kers(misse) toe v sinte/
jans(misse) naestc(omende) v(er)schine(n) sulle(n) alsoe v(er)re da(n) enige gevalle(n) wa(r)en en(de) den selve(n)/
jacoppe sal volgen de hueri(n)ge vande(n) vors(creven) huyse die te(n) selve(n) s(in)[te] jans(misse)/
v(er)schine(n) sal en(de) alsd(an) sal de selve jacop de(n) vors(creven) roelove tselve huys/
leve(re)n en(de) ruyme(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator