SAL8136, Act: R°208.4 (307 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°208.4  
Act
Date: 1467-03-23

Transcription

2020-07-15 by myriam bols
It(em) de vors(creven) meest(er) jan costechiree die de vors(creven) gued(inghe) gedae(n) heeft/
tierst sijn hant op sijn borst leggen(de) in deen zijde en(de) de vors(creven) gielijs/
de becke(re) in dande(r) zijde hebben gekint en(de) gelijt en(de) op hue(re)n eed ge/
nome(n) dat de vors(creven) goede dueghdelike met kercgebode(n) v(er)cocht sijn/
en(de) ten hoeghsten prise v(er)cocht sijn voir xxviii peet(er)s te xviii stuv(er)s stuc/
bove(n) den co(m)mer vande(n) vi mol(evaten) rox erflic vors(creven) d(aer) uut gaen(de) gelijc/
vors(creven) steet deen helicht gereet en(de) dand(er) helicht p(ri)ma m(ar)cii p(ro)x(ime) ve(n)tur(a)/
en(de) want d(aer) nyema(n)t meer o(m)me gheve(n) en woude soe sijn die/
goede den vors(creven) gielise die den meeste(n) prijs p(rese)nteerde als coep(er)e gebleve(n)/
voir den prijs vanden xxviii peet(er)s vors(creven) Heeft voert gecleert de/
vors(creven) meest(er) jan dat die gued(inghe) vande(n) selve(n) goede(n) dueghdelic gedae(n)/
is o(m)me hem die in div(er)se so(m)me(n) va(n) gelde en(de) laste(n) voir den vors(creven) ja(n)ne/
de pape steet die laste(n) aende goede te exeque(re)n en(de) te mynde(re)n ind(er)/
so(m)me(n) vors(creven) d(aer) voe(r) de selve goede v(er)cocht sijn cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator