SAL8136, Act: R°212.1 (315 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°212.1  
Act
Date: 1467-03-26

Transcription

2020-07-13 by myriam bols
Cu(m) (con)d(ici)[o(n)e] solita en(de) dat de selve borghe(n) en(de) elc va(n) hen hem mette(n)/
vors(creven) schoutbrieve behulpe(n) sal moge(n) o(m)me bynne(n) jaers naestc(omende)/
vand(er) selv(er) borchtochte(n) ontslage(n) en(de) ontlast te worde(n) met alle/
coste en(de) co(m)me(r) van welk(er) borchtochte(n) vors(creven) de selve raes bi(n)ne(n)/
den selve(n) ja(r)e naestc(omende) de(n) selve(n) borge(n) geloeft heeft tontlastene/
en(de) int geheele tontlastene cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator