SAL8136, Act: R°213.2 (320 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°213.2  
Act
Date: 1467-04-06

Transcription

2020-07-15 by myriam bols
It(em) wout(er) de sprenghe(re) jan van boesschot wonen(de) ten eynde ende henricke/
uuter helicht in p(rese)nc(ia) hebben ghehuert ende bekint dat sij ghehuert/
hebben onghesundert ende onv(er)scheyden ende elck voir all [teghen woute(re)n de sprenghe(re)] een eeussel/
den selve(n) woute(re)n toebehoren(de) gheheeten de streke gheleg(en) van inde p(ro)chie/
van haeght tusschen de goede des voirs(creven) wout(er)s in deen zijde ende tgoet/
van delbroeck in dand(er) zijde Te houden(e) ende te hebben(e) van sinte/
martensmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van vijff jairen langk due(re)nde/
deen nae dand(er) zond(er) myddel volghen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n) o(m)me/
en(de) voe(r) xiiii hollan(sche) gul(denen) tstuck te xvi st(uvers) gherekent alle jaire ts(in)te/
m(ar)tensmisse vallen(de) ende ombeg(re)pen altijt te sinxene(n) dair naestvolgen(de) te betalen(e)/
ende te loven(e) te leveren(e) [den vors(creven) woute(re)n] jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] opde/
vurw(er)den ende (con)dicien h(ier) nae besc(re)ven Inden yersten dat de voirs(creven) jan en(de) henrick/
tvoirs(creven) eeussel jairlix hue(re)n t(er)mijn due(re)nde wel ende loflick beheyme(n) en(de)/
bevreden zullen ende den loeck dair toe neme(n) opt voirs(creven) eeussel t(er) minst(er) schade(n)/
zond(er) and(er)ssins opt voirs(creven) eeussel enich houwen van e(n)nighe(n) willighen oft/
ande(re)n verdroeghde(n) poete(n) te hebben(e) in e(n)nig(er) manie(re)n It(em) dat de selve jan/
en(de) henrick tvoirs(creven) eeussel bynne(n) hue(re)n t(er)mijne twee werve(n) besayen zulle(n)/
moghe(n) en(de) niet meer behoud(elic) dat de leste drie jair ombesaeyt sall/
blive(n) It(em) dat de selve jan ende henrick den dijck vande(n) goede(n) voirs(creven) tot huer(er)/
cost houde(n) sulle(n) jairlix hue(re)n t(er)mijn due(re)nde uutghenome(n) van ghemeyne/
vloet van wate(r) dair inne sij niet ghehoude(n) sijn en sulle(n) It(em) dat de selve jan/
ende henrick jairlix opt voirs(creven) eeussel tot huer(er) cost sette(n) sulle(n) vi levende/
poeten dair des best behoeve(n) sall cor(am) naus(nijdere) hoeven april(is) vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator