SAL8136, Act: R°214.3 (321 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°214.3  
Act
Date: 1467-04-09

Transcription

2020-07-19 by myriam bols
Vander aenspraken die peter van ha(m)me ghedaen heeft tot janne baten/
stee(n)metssere alse van eenen derdendeele van eene(n) huyse ende hove ghelege(n)/
int coelhem tusschen henricke van leeuwe in deen zijde ende de goede/
pet(er)s voirs(creven) in dander zijde dwelck de voirs(creven) pet(er) teghen den voirscr(even)/
janne in rechte seyde ghecocht te hebben(e) ghelijck hij dat boodt te/
thonen(e) Es ghewijst nae aensprake verantw(er)den ende thonisse van/
beyden p(ar)tijen dat de voirs(creven) jan der aenspraken onghehoude(n) sijn sall/
Cor(am) roelofs berghe naus(nijdere) hoeven vyncke ix april(is)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator