SAL8136, Act: R°231.1 (346 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°231.1  
Act
Date: 1467-04-23

Transcription

2020-08-04 by myriam bols
It(em) nae dien dat de meest(er)s vand(er) dist(ri)bucien der capellane(n)/
ind(er) kercken van s(in)te pet(er)s te loven(e) met rechte hadden doen dach/
doen h(ere)n janne van ranshem rydde(r) ende vrouwe katline(n) absoloens/
sijnre medeghesellynne(n) die hen onghebruyck deden aen de helicht/
van eend(er) shue(re)n gheleghen inde p(roe)ftstrate tusschen de goede wijle(n)/
henr(ix) die vroede en(de) nu henr(ix) wittemans in deen zijde en(de) de/
goede wijlen jans neezen ende nu h(ere)n jans van ranshem vors(creven)/
in dande(re) o(m)me van dien rechts te plegen(e) op in dijsdaghe/
lestvoirlede(n) op alsoe dat de selve h(er) jan oft sijn vrouwe hemn/
dair toe enichs rechts hadde(n) willen v(er)meten Tot welken daghe/
de voirg(enoemde) h(er) jan noch sijn vrouwe bij hen selve(n) noch bij hue(re)n p(ro)cur(eur)/
ghecomp(ar)eert en sijn den voirg(enoemde) meest(er)s vand(er) dist(ri)bucie(n) (com)pareren(de)/
ende in rechte thonen(de) zekere scepen(en) brieve dair mede sij inde/
voirs(creven) goede gegoeydt en(de) geerft sijn Bieden(de) te thonen(e) metten/
diene(r)e ons ghened(ichs) she(re)n dat den voirs(creven) h(ere)n janne en(de) sijnre/
vrouwen wettelijken dach ghedaen was elken van hen aen sijnen/
p(er)soen ende nae dien dat de h(ere)n scepen(en) met vo(n)nisse gewijst/
hebben den diene(r)e dair aff te horen(e) en(de) de selve diene(r)e op heden/
ghedraghen heeft dat hij den voirg(enoemde) h(ere)n janne en(de) sijnd(er) vrouwe(n)/
en(de) elken van hen aen sine(n) p(er)soen dach van rechte van tghene/
des voirs(creven) steet bescheyden hadde dair aff den dach van rechte/
diende op in dijsdaghe lestlede(n) en(de) de voirg(enoemde) h(er) jan noch/
sijn vrouwe tot negheene den daghe van rechte niet comen/
en sijn Soe hebben de h(ere)n scepen(en) van loven(e) met vonnisse/
ghewijst datmen den voirs(creven) meest(er)s vand(er) dist(ri)bucie(n) houde(n) sall/
inde vors(creven) goede alsoe v(er)re dat noch voir de scepen(en) comen es/
cor(am) roelofs meld(er)t borchove(n) berghe hoeven naus(nijdere) vyncke ap(ri)[l(is)] xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator