SAL8136, Act: R°25.3 (36 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°25.3  
Act
Date: 1466-08-02

Transcription

2020-04-03 by myriam bols
It(em) es den vors(creven) brief bekint te des(er) meyni(n)ge(n) oft de(n) vors(creven) tiel(manne)/
de vors(creven) vestich(eit) vande(n) ii lewe(n) erflic opde(n) vors(creven) pant niet/
zek(er) genoech en wa(r)e oft hem oic niet en geliefde aende(n) selve(n)/
pant sijn betalinge te v(er)reckene dat hij hem mette(n) vors(creven) brieve/
sal moge(n) behulpe(n) aende(n) vors(creven) stevene en(de) sijn goede o(m)me jarlix/
betaelt te wordene oft volcome(n) vestich(eit) hem tot ewige(n) dage(n)/
due(re)nde te gec(ri)gene en(de) die and(er)ssins op zeke(re) pande nae inhoude(n)/
des vors(creven) briefs weert sijnde bove(n) alle co(m)m(er) d(air) voe(r) uutgaen(de) iiii/
lewe(n) erflic te v(er)pande(n) te(n) laste en(de) coste des vors(creven) steve(n)s Behoud(elic)/
de(n) selve(n) stevene alt(ijt) met eenre bet(alinge) te doene te moge(n) gestane/
en(de) te dier meyni(n)ge(n) sal de(n) vors(creven) brief ond(er) scep(enen) blive(n) liggen(de)/
eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-08-13 by The Administrator