SAL8136, Act: R°26.2 (37 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°26.2  
Act
Date: 1466-08-03

Transcription

2020-04-03 by myriam bols
It(em) t(er) meerder vestich(eit) der voirs(creven) wed(uwe) vanf des voirs(creven) es te doene soe/
sijn bij handen jans bailge vorst(er)s te loven(e) vanden voirs(creven) arnde de(n) putte(re)/
der voirs(creven) wed(uwe) in handen ghesedt ende v(er)obligeert voir tvoldoen der voirs(creven)/
erf(liker) renten de juweelen h(ier) nae besc(re)ve(n) Inden yerste(n) eene(n) gul(den) halsbant/
dair inne staen(de) xxv p(er)len van ghetale vijff dyamante(n) iiii robbijne ii/
a(m)meraude(n) eene(n) ande(re)n a(m)merout in een driecant span een saphier ende/
een balays met ii ketenkens dair aen hanghen(de) iiii p(er)len wegen(de) ii oncen xiiii/
[yngelsche] ghepresen op l crone(n) Eene(n) gul(den) halsbant weghen(de) ii once(n) iiii yngelsche/
dair inne staen(de) xxiii p(er)len van ghetale vijff dyamante(n) iiii robbijne twee/
a(m)merauden ghep(re)sen op xxxvi crone(n) een gulden span weghen(de) ix(½) yngelsche/
ghep(re)sen op xiii crone(n) noch een gulden span wegen(de) xi(½) yngelsche gep(re)sen/
op viii crone(n) noch lxviii p(er)len staen(de) in een voirspan ghep(re)sen op xiii/
crone(n) noch een blau voerspenxsel dair inne staen(de) x roesen van p(er)len/
ghepresen op ii crone(n) It(em) eene(n) a(m)meraud in eene(n) gul(den) knoep gelijk eene(n)/
h(er)tekene ghepresen op ii crone(n) Te dyen eynde ghebuerdt der voirs(creven) wed(uwe)/
in toecomen(de) tijden inde voirs(creven) erf(liker) rente inde(n) voirg(eruerde) scepen(en) brief oft inder/
bewijsenissen der selv(er) e(n)nich ghebreck te hebben(e) dat sij ende huer naecomelinge(n)/
aen de voirs(creven) juweelen soude(n) moghen v(er)halen ende die met met rechte nae/
prijs van juwelie(re)n v(er)coepe(n) ende huer aen de pe(n)ninghe dair aff comen(de) v(er)richte(n)/
Ende oft de voirs(creven) wed(uwe) and(er)s dan met v(er)coepen(e) der voirs(creven) juweele(n) vernueght/
werdd soe sal sij ghehouden sijn den voirs(creven) arnde de voirs(creven) juweele(n) inde(n)/
voirg(eruerde) ghewichte weder om [te] ov(er)[te]gheve(n) zonder arghelist cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator