SAL8136, Act: R°275.3 (410 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°275.3  
Act
Date: 1467-06-20

Transcription

2020-08-17 by myriam bols
Tvo(n)nis tusschen goessen(e) nuweroets van aerschot mu(n)tre in deen/
zijde ende diericke van langrode in dande(re) alse van zeke(re)n ombehoirlijke(n)/
ende ontamelijken woorden die de voirs(creven) dierick ten voirs(creven) goessene/
sijnd(er) eeren aengaen(de) ghesproken soude hebben alse vand(er) opticht van/
eenen pansier Es ghewijst dat de voirs(creven) dierick den voirs(creven) goessen(e)/
t(er) bet(er)nissen doen sal eene(n) wech te straesborch ende derw(er)t te porren(e)/
bynnen xl daghen naestcomen(de) ende goede wairheit d(aer) af te/
bringhen(e) nae der stad recht van loven(e) oft sine(n) goeden moet d(aer)/
aff te hebben(e) cor(am) borchove(n) berghe naus(nijdere) hoeve(n) vyncke junii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator