SAL8136, Act: R°279.6-V°279.1 (415 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°279.6-V°279.1  
Act
Date: 1467-06-22

Transcription

2020-08-19 by myriam bols
It(em) tusschen daneele boxhoe(re)n als enich wettighe brueder ende/
erfghename roelofs wijlen boxhoe(re)n in deen zijde ende joffr(ouwe) m(ar)griete vande(n)/
wouwe(re) weduwe desselfs wijlen roelofs in dand(er) zijde alse van dat de/
selve joffr(ouwe) m(ar)griete die een vremde tochtersse es vand(er) h(er)berghen/
gheheeten tgulden hoet gheleghen inde hoelstrate en(de) dair aff/
de voirs(creven) daneel erfman es de selve h(er)berghe vore t(er) strate(n) ende
//
elswair de mueren uutbreken woude ende anderssins dair aen/
breken ende mynde(re)n dan eend(er) vremder tocht(er)ssen nae recht toebehoirt/
te doene Es ghet(er)mineert dat de voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete de voirs(creven)/
huysinghe sal moghen tot hue(re)r tocht ghebruyken ende die houde(n)/
in goeden state ende rep(ar)acien van wanne ende van dake(n) zond(er)/
and(er)s dair aen te brekene in e(n)nig(er) manie(re)n zond(er) wete en(de) (con)sente/
vanden erfman vors(creven) Act(um) in pleno consilio junii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator