SAL8136, Act: R°3.1 (3 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°3.1  
Act
Date: 1466-06-24

Transcription

2018-11-09 by myriam bols
It(em) jan lambert zone wijlen lambrechts wijlen hannart in p(rese)nc(ia)/
heeft ghenome(n) ende bekent dat hij ghenome(n) heeft van lanslot boseaul/
canonck van sinte jacops op die biest te loven(en) de thiende der voirg(eruerde)/
cap(it)len toebehoren(de) tot glymez ende rous mirour geleghen met allen/
hue(re)n toebehoirten Te houden(e) ende te hebben(e) van opden dach van/
heden eene(n) t(er)mijn van ix jairen langk due(re)nde deen nae dande(r) zond(er)/
middel voghen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) vore ende o(m)me xxvii rinssche/
gul(den) te xx st(uvers) halff te kersmisse ende halff te sinte jansmisse bapt(isten)/
te betalen(e) en(de) te loven(en) te leveren(e) den voirs(creven) lantslot boseaul den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] Met vurw(er)den oft de voirs(creven) jan lambert e(n)nighe/
schade hadde oft lede van orloghe oft van tempeeste dat in dien/
ghevalle de voirs(creven) lanslot hem restitucie van dier schaden doen sall/
ghelijck ande(re) thiendene(re)n in ghelijken bove(n) ende benede(n) doen doen zulle(n)/
cor(am) roelofs hoeve(n) in p(ro)festo joh(ann)is post nona(m)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator