SAL8136, Act: V°115.2 (158 of 413)
Search Act
previous | next
Act V°115.2  
Act
Date: 1466-12-06

Transcription

2020-05-09 by myriam bols
It(em) de vors(creven) peet(er) van hove sone wile(n) peet(er)s in p(rese)nc(ia) heeft/
geloeft den vors(creven) h(ere)n ja(n)ne blanclir en(de) meest(er) laureise va(n) maelcote/
capellane(n) en(de) meest(er)s vand(er) dist(ri)bucie(n) vanden capellane(n) d(er) kerken/
van s(in)te peet(er)s te lov(ene) tot behoef vand(er) selv(er) dist(ri)bucie(n) bynnen/
iii jare(n) naestcomen(de) aende selve dist(ri)bucie afquite(n) en(de) afleggen/
eene(n) rins gul(dene) erflic met volle(n) chijse als vanden ii rins/
gul(denen) erflic en(de) vande(n) ii s(cellinge) bone vors(creven) die de selve dist(ri)bucie/
heeft en(de) houden(de) es aen en(de) op tvors(creven) huys en(de) hof des vors(creven)/
peet(er)s va(n) hove gelegen als voe(r) H(ier) af sijn borgen des/
vors(creven) peet(er)s van hove als p(ri)ncipael sculde(re)n indi(vi)s(im) jan/
biesewael wonen(de) opde merct te loven(e) jan va(n) meerhout/
steenmetse(r) wonen(de) inde dorpstrate henric va(n) guetrode/
wonen(de) inde hoelstrate en(de) vrancke meys bontwerke(r) Et p(rim)[us]/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator