SAL8136, Act: V°126.3 (176 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°126.3  
Act
Date: 1466-12-18

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
Na dien dat henrick arnts als pechtene(re) vand(er) hoenichtienden/
toebehorende den jonch(ere)n van arenberghe inden dorpe van lu(m)men/
t(er) eenre zijden ende lodewijck schoerman poirte(r) te loven(e) wonen(de)/
te lu(m)men voirg(eruert) opde brabantssche eerde in dande(r) zijde come(n)/
sijn voir den raide vand(er) stad ald(air) de vors(creven) henrick arnts den/
voirs(creven) lodewijke beteegh van verdiender thiende(n) van honighe/
van x jairen v(oir)leden Begheren(de) ende versuekende dat [de] selve/
lodewijck sine(n) eedt dade wes hij van voirleden(en) tijden tot opden/
daghe toe van heden mits v(er)tieringhe van honighe buyten lu(m)men/
voirs(creven) verdient hadde want men dat voir recht ende costume/
houdt dat hem eenyeghelijck mett(er) eedt moet purge(re)n Soe es/
ten uut(er)sten bij consente en(de) ov(er)gheven(e) van beyde p(ar)tijen bijden raide/
gheappointeert dat de voirs(creven) lod(ewijck) den voirs(creven) henricke gheve(n) salle/
eene(n) clinckaert te xiiii stuv(er)s en(de) d(air)mede onghehoude(n) sijn van/
ald(er) v(er)dienden honichthiende(n) totte(n) daghe toe van hede(n) ende alle/
last en(de) co(m)mer totte(n) selve(n) daghe toe dair op ghegaen of gheloepe(n)/
Ende de voirs(creven) henr(ick) heeft dat appointiment aenghenome(n) ende/
den voirs(creven) lodewijck ghequijteert en(de) gelooft hem d(air) af niet mer/
aen te spreken(e) te moeyen(e) noch te vexeren(e) in gheene(n) rechte(n) geestelic/
noch weerlick cor(am) roelants willem(air) burg(imagistris) (et) aliis de pleno (con)silio/
dec(embris) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator