SAL8136, Act: V°166.3 (232 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°166.3  
Act
Date: 1467-01-31

Transcription

2020-06-12 by myriam bols
It(em) de vors(creven) symoen ende joffr(ouwe) katline van halleer sijn/
huysvrouwe hebben gheconsenteert en(de) ov(er)ghegeve(n) dat alle de/
pe(n)ninghe comen(de) vand(er) v(er)coepe der goeden vander meynaertshove(n)/
wassen boven de vors(creven) xcvi hollan(sche) gulden(en) en(de) l crone(n) ende/
den costen vand(er) vroente(n) te dyest gedaen come(n) zulle(n) in/
handen vand(er) voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbette(n) yden winrix sijnre pitten/
om die bekeert te wordde(n) soe huer dat ghelieve(n) sal cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator