SAL8136, Act: V°168.1 (235 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°168.1  
Act
Date: 1467-02-05

Transcription

2020-06-15 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat jan van rillair molde(r) sone willems wijle(n)/
van rillair in p(rese)nc(ia) d(er) scep(enen) van loven(e) gestaen heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft van roelove roelofs gehete(n) opden/
kerchoff de wintmoele(n) desselfs roeloffs mette(n) moele(n)huyse/
d(aer) toebehoe(re)nde en(de) mette(n) coelhoeve gelege(n) te herent Te houde(n)/
en(de) te hebbene va(n) ald(er)heilegemisse lest led(en) eene(n) t(er)mijn va(n) vi/
jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jairs/
dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me xvii mudd(en) rox goet en(de) paiabel/
met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit d(er) maten van loven(e) te/
weten alle ja(r)e telk(er) i(½) maent dach te(er)stedeel vande(n) vors(creven) xvii/
mudde(n) rox te betalen [en(de) te here(n)t inde(n) hove va(n) tuydeke(m) svors(creven) roelofs te leve(re)n?] den vors(creven) roelove den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout opde vurw(er)d(en) en(de)/
(con)dicien h(ier) nae bescreve(n) Te weten dat de vors(creven) roeloff inde/
vors(creven) moelen eene(n) nuwen ganck van ca(m)me(n) en(de) va(n) spille(n) sal/
doen sette(n) en(de) make(n) en(de) die(n) gesedt sijnde sal de vors(creven) molde(r)/
de vors(creven) moelen [alsoe] bliven houden(de) tot sijnre cost tott(er) tijt toe dat/
d(aer) wed(er)o(m)me va(n) nuws en(de) eene(n) nuwen ganc behoeve(n) sal/
gesedt te wordene gebrake den welke(n) alsd(an) de vors(creven) roelof/
tot sijnd(er) cost gehoude(n) sal sijn te settene en(de) [wed(er)o(m)me] te doen makene/
It(em) sulle(n) de vors(creven) roeloff en(de) de molde(r) van malcande(re)n mogen/
sceiden bi(n)ne(n) den iersten vi jaren op dat hen gelieft behoud(elic)/
dat de ghene die alsoe scheide(n) wilt dat den and(ere)n (½)/
jair te voe(re)n condigen sall It(em) want de vors(creven) roelof den/
vors(creven) molde(r) tot sine(n) aencome(n) gelev(er)t heeft de haeflike/
goede h(ier) ond(er) bescreve(n) tott(er) vors(creven) moele(n) behoe(re)nde te wete(n)/
eene(n) hantboen eene(n) hamer wegen(de) viii pont iii molcht(er)/
cuypen een mol(evat) en(de) xvi beelen soe es vurw(er)de en(de) heeft/
geloeft de vors(creven) molde(r) dat hij de selve haeflike goede den/
vors(creven) haeflike goede den vors(creven) roelove tot sine(n) afsceid(en) wed(er)/
o(m)me ov(er)leve(re)n sal cor(am) neus(nijdere) vync febr(uarii) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator