SAL8136, Act: V°174.2-R°175.1 (248 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°174.2-R°175.1  
Act
Date: 1467-02-13

Transcription

2020-06-21 by myriam bols
It(em) de vors(creven) g(er)truyt vanden dijke wettige huysvrouwe peet(er)s/
heykens in p(rese)nc(ia) bij (con)sente en(de) wille desselfs peet(er)s heurs mans/
heeft gekint en(de) gelijt inde(n) name en(de) tot behoef jans schellekens/
en(de) g(er)truden va(n) grymde sijns wijfs en(de) tot behoef everarts van grymde/
brued(er)s des vors(creven) g(er)truden van grymde en(de) tot behoef van eene(n)
//
iegeliken and(er)s dien dat aengae(n) mach dat huer mids der/
bewisenissen vanden ii crone(n) lijfpens(ien) vors(creven) ten live m(ar)grieten/
hue(re)r docht(er) opde vors(creven) goede bewesen sijnde voldaen en(de) v(er)nuecht/
sijn alsulke ii cronen lijfpens(ien) als d(er) selv(er) g(er)trud(en) vanden dijke/
bij arnde wijlen vanden dijke en(de) wijlen iveten stevens sine(n) wijve/
hue(re)n vad(er) en(de) moed(er) in testame(n)te gemaect sijn en(de) gelate(n) Sceld(ende)/
d(aer) o(m)me de selve g(er)truyt alle de goede des vors(creven) wijlen arnts/
en(de) iveten huers vad(er)s en(de) moed(er)s den vors(creven) p(er)soene(n) en(de) eene(n) iegelike(n)/
and(er)s die dat aengaen mach [vanden vors(creven) ii crone(n)] volcomelic quijte geloven(de) de/
selve g(er)truyt vanden dijke den vors(creven) [selve(n)] p(er)sone(n) nocht oic des goede/
des vors(creven) huers vad(er)s en(de) moed(er)s uut ocs(uyne) vanden vors(creven) [selve(n)] ii crone(n)/
lijfpens(ien) ne(m)m(er)meer aente spreken te moyen noch te vexe(re)n bij hen [hair]/
selve(n) noch bij nyeman(de) and(er)s in negene(n) rechte geestelic noch/
weerlic in enig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator