SAL8136, Act: V°205.4 (303 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°205.4  
Act
Date: 1467-03-20

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
It(em) lancheloet le begghe die int jair xiiii[c] lii xiii dage in m(er)the va(n)/
henricke rychier voir scep(enen) va(n) lov(en) ten selve(n) rechte ov(er) hadde eene(n)/
scep(enen) brief va(n) lov(en) va(n) iiii rijd(er)s lijfp(ensien) te(n) live des vors(creven) he(n)rix en(de) marie(n) le/
begge sijns wijfs en(de) te(n) live des lanxte(n) leven(de) va(n) hen beid(en) d(air) inne ja(n) [wijle(n)] vand(er)/
balct mychiel de coke(re) beide als p(ri)ncipael weyn ramp(ar)t en(de) arnt uut(er)/
helicht gehete(n) vand(er) borch als borge(n) hen v(er)obligeert hadde(n) a(nn)[o] xiiii[c] xlvi/
xxviii d(ach) in m(er)te es de vors(creven) lancheloet come(n) voir scep(enen) va(n) lov(en) en(de)/
heeft gekint en(de) gelijt dat hij mette(n) vors(creven) ov(er)gegevene(n) brieve alsoe v(er)re/
gevolght heeft opde(n) vors(creven) mychiele de coke(re) dat hem va(n) wege(n) desselfs/
machiels vand(er) vors(creven) lijfp(ensien) volcomele(ken) betali(n)ge gesciet is sond(er) de(n) vors(creven) wile(n)/
ja(n)ne vand(er) balct die mette(n) selve(n) mychiele gelijc p(ri)ncipael is iet/
ontfa(n)ge(n) te hebbe(n) En(de) dat d(air) o(m)me de selve la(n)cheloet die selve brieve/
vort ov(er)geg(even) heeft henr(icke) vande(n) b(er)ge o(m)me opde goede jans wile(n) vand(er)/
balct vorg(enoemd) en(de) sijn erfg(enamen) deen helicht vande(n) inhoud(en) vande(n) brieve te volgene/
en(de) te v(er)halene nae de(n) rechte d(er) stat v(an) lov(en) cor(am) neus(nijdere) vync m(ar)cii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator